JÄRVAMAA KRISTLIK KESKUS
Teenime Jumalat ja inimesi ning levitame Jumala kuningriiki

Järvamaa Kristlik Keskus

Järvamaa Kristlik Keskus (JKK) on Eestimaa südames asuv kristlik kogudus, kus sa võid kogeda Jumala lähedust ja väge ning saad teenitud, üles ehitatud ja varustatud, et Jumala kuningriik võiks levida kogu maailmas!

Mt. 28:18-20;  Mk. 16:15-20

Ap. 1:8;  Ap 13:1-3

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Vaata JKK otseülekandeid ja jutluseid:

ISSANDA TEENIMINE PALVES JA ÜLISTUSES

Ülistus ja palve on JKK eluline osa - nii tähtis, et palvekoosolek ongi meie koguduse kõige olulisem koosolek. Mt. 21:22. Aga ka teenistustel eraldame aega selleks, et Jumala ette palves tõsta inimeste vajadused, meie riik ja juhid, Jumala kuningriigi levik.

MISJONITÖÖ

Iga kristlase elu on misjonäri elu igal tema elualal – kus iganes ta on ja millega tegeleb (2. Kor 5:17-20) – selle tõe mõistmine ning selle järgi elamine on vabastav. See laiendab sinu arusaamist traditsioonilisest misjonäri definitsiooni käsitlusest ja annab värske perspektiivi sinu usuelule. 

Kogudusena läkitame misjonäre ja toetame nende tööd nii oma kodukohas kui ka üle kogu maailma. Püsiva palve, abi ja toetuste kaudu, abiliste läkitamise, meediatöö ning vaimulike materjalide jagamise kaudu levitame Jumala kuningriiki. 

TUGEV JUMALA SÕNA ALUS

Usume, et Piibel on Jumala Sõna – see on kindel alus, mille peale oma elu ehitades me ei lagune. Igal Jumalateenistusel uurime, mida Jumala Sõna ütleb ja laseme sellel kõnetada oma elu. See on usus kasvamise üks olulistest alustest. Ro 5:17

Usume, et ka igaühe isiklik Jumala Sõnast “toitumise” aeg privaatselt on oluline – uuri, kas Piiblis on kirjas see, millest jutlustaja jagas ning veeda Jumala Sõna lugedes aega, et tundma õppida oma Loojat…

PÜHA VAIMU TÖÖ

…Püha Vaim on see kes teeb Sõna elavaks… Meil võib olla pea Jumala Sõna tarkust täis, aga kui see ei saa elavaks meie elus läbi Jumala Vaimu väe, siis see pole täielik. Jumala Vaimu töö on ja jääb prioriteediks JKK ja iga liikme elus. Et olla juhitud Jumala Vaimu poolt, meil tuleb olla täis Tema Vaimu. See oli Jeesuse käsk, et oodata ja võtta vastu see tõotus, sest ainult nii on võimalik olla tõeline Jumala Kuningriigi tunnistaja (Ap. 1:4-5 ja 8).

ANDMINE

...Sest, kus su varandus on, seal on ka su süda… Mt. 6:21 

Kus on su süda? Mis on oluline sinu jaoks? Kuhu sinu ressursid – aeg, raha, pingutus – on suunatud? Kui tähtsad on sinu jaoks vaimulikud väärtused ning Jumala Kuningriik?

Järvamaa Kristlik Keskus on rajatud selleks, et Jumala Sõna ja Vaimu mõju saaks kasvada Eestis, selle ümbruskonnas ja üle kogu maa.
See on Antiohhia koguduse eeskujul toimiv apostellik misjoni baas Eestimaa südames - valitsev kogudus, mis avaldab mõju igas ühiskonnakihis ning kus on Jumala Vaimu ligiolu ja kus treenitakse jüngreid, keda läkitada lõikuse põldudele üle kogu maailma.

Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!

Matteuse 28:19-20

Palve ja ülistus on JKK igapäevaelu ja teenistuse üks peamiseid osi nii korporatiivselt, kui ka individuaalselt. See on eelkõige sinu suhte arendamine Jumalaga, aga ka pühendus ja deklaratsioon, võitlus ning kokkuvõtvalt meie usu väljendus selles palves: …Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal… (Matteuse 6:10)

Et Jumalariik saaks levida läbi kõigi ühiskonna kihtide, tuues elu ja muutust, siis on hädavajalik kaasata järgmine põlvkond sellesse, mida Jumal on tegemas ning õpetada neile Jumala Sõna ja Vaimu tööd. Side vanema ja noorema põlvkonna vahel on väga tähtis selleks, et Jumala Vaimu liikumine ei oleks lühiajaline, vaid kasvaks ja avaldaks mõju (Psalm 119:9) 

JKK läkitab ning toetab jõudu mööda misjonäre nii Eestis, kui ka üle kogu maa. Meie kogudus sai alguse sellest, et Pastor Kenneth ja Diana oma perega tulid misjonäridena sel ajal veel Nõukogude Liitu kuuluvasse Eestisse. Ka meie kõik oleme kutsutud olema Taevariigi saadikud. (2 Korintlaste 5:20)

Kui sa otsid kogudust, kus saad üles ehitatud ja treenitud ...

... tahad kogeda Jumala Vaimu tööd ja olla osa Jumala kuningriigi levikust ...

... siis oled teretulnud Järvamaa Kristliku Keskuse Kogudusse!

Pastor Kenneth ja Diana (Denni) Kaasik said Sõna Jumalalt, et minna ning rajada Antiohhia liiki apostellik baas, kus Jumala ligiolu on kogetav väega ja kus treenitakse ning varustatakse jüngreid, et nad oleksid omakorda ise valmis minema kõike maailma kokku koguma lõpuaja lõikust…

1990 aasta varasuvel kolisidki Kenneth ja Diana Kaasik oma kahe lapsega (3a ja 1a) Ameerika Ühendriikidest tol ajal veel Nõukogude Liitu kuuluvasse Eestisse misjonäridena. Nad peatusid Paides (mida kutsutakse Eestimaa südameks) – vanas ja ajaloolises linnas (asutatud 1291). 

Kõik algas sellest, kui 3 noormeest küsisid suitsule tuld… ja tule nad said, aga see oli hoopis teistsugune, kui nad ette kujutasid – Pastor Kenneth jagas neile evangeeliumi ning koha peal sähvas idee, et teha järgmisel päeval piiblitund ning kutsuda nad sellest osa võtma. Noored mehed olid kohal ja andsid oma elud Jumalale! 

Järjest rohkem ja rohkem noori hakkas nende juures käima ühiselt palvetamas, ülistamas ja piiblitundides Jumala Sõna kuulamas. Varsti kogunes noori nii palju, et nad ei mahtunud ära nende koju vaid tuli leida suuremad ruumid, kus edaspidi kohtuda… 

Järvamaa Kristlik Keskus (JKK) sai ametlikult alguse 1991 aasta veebruaris, kui registreeriti kogudus Paides, mis hakkas koos käima kohalikus kultuurikesuses. Kogudus kasvas kiiresti ja aasta lõpuks oli igal teenistusel terve kultuurikeskuse suur saal regulaarselt rahvast täis (u. 300-400 inimest). Inimesi tuli igalt poolt üle Järvamaa – lisaks Paidele ka Türilt, Oisust, Aravetelt, Tammsalust, Roosna-Allikult, Koerust, Koigist, Annast, Väätsalt…  ja ka väljastpoolt Järvamaad. Suur osa kogudusest olid noored… 

2003 aastal toimus ime – JKK sai annetuste toel soetada päris oma hoone! Kujutad sa ette – täiesti laenuvabalt! Nüüd oleme jõudu mööda, samm-sammult renoveerinud osa sellest. Remondiga edasi toimetamiseks on iga annetus ja panus teretulnud! 

Põlev Süda on noorte liikumine, mille kaudu Jumal äratab üles uue kangelaste põlvkonna – täis Tema Vaimu, Sõna ja tuld, et Issandat teenida leegitseva kirega ning viia valgust oma koolidesse, sõpradele, perekonda ja igale poole, kuhu nende jalatald astub!

Scroll to Top