JÄRVAMAA KRISTLIK KESKUS

PALVETÖÖPaluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile.
Sest igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.
(Matteuse 7:7-8)

… Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges jumalakartuses ja aususes … 

(1. Timoteose 2:1-2) 


Palvetöö juht:
Pastor Reelika Hints

Palvesoovid ja tunnistused palvevastustest palun saada: info(at)jkk.ee

Palvetöö JKK-s on mitmetasandiline – koguduse iganädalased palvekoosolekudpalvegrupid ning vilunud eestpalvetajad, kes käsitlevad konkreetseid valdkondi. Palve konverentsid, palvenädalad ja palve-ülistus koosolekud on osa sellest, kuidas me praktiliselt ja üksmeelselt selles teenistuses kogu kogudusena töötame. 

Tahame näha, et kogudused üle eesti ja läbi maailma tõuseksid, kui palvekoda (Markuse 11:17, Jesaja 56:6-7) ja võtaksid sisse oma tõelise koha – koos Kristusega valitsev kogudus, ekklesia (Mateuse 16:19).

Jakoobuse 4:2 ütleb, et “… teil ei ole sest te ei palu!” Tahame kogudusena ja iga üks individuaalselt olla kättesaadavad Jumalale. Ja lisaks oma isikliku elu ja suhte harimisele Issandaga tahame kanda ja kosta nende asjade eest, mis Temal on südames – riigid, rahvad, Jumala Kuningriigi levik ja Mt. 6 eeskujul “…Sinu riik tulgu … sündigu maa peal nõnda nagu on taevas…” 

Lõpuaja kogudus peab tõusma ning olema eriti julge tegeledes palves teemade ja olukordadega, kooskõlas Jumala Sõnaga, et võiksime vaikset ja rahuliku elu elada kõiges jumalakartuses  (1. Timoteose 2:1-2). 

Palvegrupid saavad kokku regulaarselt ning paluvad Jumala Vaimu liikumise, gepopoliitilise olukorra (Ps. 2; Ap. 4:23-31), pastorite ja misjonäride, inimeste vajaduste eest jne… 

Oma palvetes oleme juhitud Jumala Vaimust ning seisame Jumala Sõnal (Joh. 15:7-8), ja mitte sellest, mida me kuuleme uudistest, kuulujuttudest, omaenda soovidest või tunnetest. Oluline on tunda Jumala Sõna ja sellepärast on üks osa palveaegadest pühendatud ka Jumala Sõna uurimisele.

Piibel julgustab meid palvetama lisaks arusaamisele ka vaimus ja teistes keeltes, sest oma arusaamisega ei tea me alati, kuidas iga olukorra eest täpselt palvetada. Me ei räägi usupalvest, ühel nõul palvest ega tänupalvest, sest need on palveliigid, mille puhul sa tead, mida Jumala Sõna ütleb ja otsustad selle vastu võtta (Mt. 21:22). Aga kui on tegemist rahvaste ja riikide eest palumisega, siis Jumala Vaim teab, mille eest tuleks täpsemalt kosta ning Ta annab sõnuseletamatute väljendustega ja teistes keeltes palvetades õhutuse, kuidas paluda (Ro. 8:26-27).

Oleme alati valmis paluma inimeste vajaduste ja palvesoovide eest. Palvesoovid ja tunnistused edasta info(at)jkk.ee. 

Tule ja ole osa palvekoosolekust igal kolmapäeval kell 19.00 valges saalis.

Scroll to Top