JÄRVAMAA KRISTLIK KESKUS

ABILISTETÖÖ

TEENISTUSEL

Teenistuse sujuvaks laabumiseks ja õnnestumiseks on abilistel oluline roll. Et koguduse oma perekond ning külalised võiksid end hästi ja oodatult tunda.

Abilistetöö Juhid:

TAAVI JA KAJA VISNAP

ANDRUS JÕGISTE

Maja

HOONES

Jumal ootab, et me kannaksime hästi hoolt vara eest, mis meie kätte on usaldatud. Üks oluline töövahend JKK kutse elluviimiseks on hoone, mille eest tuleb hoolt kanda.

Hoone haldamine:

Ps Veiko Arume ja Mairo Tambla

freely-10076

HOOLEKANDES

Hoolekanne on Jumala südamekohane ja väga hinnaline abilistetöö osa – See hõlmab koos inimestega palvetamist, abistamist füüsiliselt ja ka julgustamist

Hoolekandetöö Juhid:

Ps Reelika Hints ja Helena Jõgiste

Scroll to Top