JÄRVAMAA KRISTLIK KESKUS

JKK AJALUGU

JKK AJALUGU

Pastor Kenneth ja Diana Kaasik said Sõna Jumalalt, et minna ning rajada Antiohhia liiki apostellik baas, kus Jumala ligiolu on kogetav väega ja kus treenitakse ning varustatakse jüngreid, et nad oleksid omakorda ise valmis minema kõike maailma koguma kokku lõpuaja lõikust…

1990 aasta suve algul kolisidki Kenneth ja Diana Kaasik oma kahe lapsega (3a ja 1a) Ameerika Ühendriikidest tol ajal veel Nõukogude Liitu kuuluvasse Eestisse misjonäridena. Nad peatusid Paides (mida kutsutakse Eestimaa südameks) – vanas ja ajaloolises linnas (asutatud 1291). 

Kõik algas sellest, kui 3 noormeest küsisid suitsule tuld… ja tule nad said, aga see oli hoopis teistsugune, kui nad ette kujutasid – Pastor Kenneth jagas neile evangeeliumi ning koha peal sähvas idee, et teha järgmisel päeval piiblitund ning kutsuda nad sellest osa võtma. Noored mehed olid kohal ja andsid oma elud Jumalale! 

Järjest rohkem ja rohkem noori hakkas nende juures käima ühiselt palvetamas, ülistamas ja piiblitundides Jumala Sõna kuulamas. Varsti kogunes noori nii palju, et nad ei mahtunud ära nende koju vaid tuli leida suuremad ruumid, kus edaspidi kohtuda… 

Järvamaa Kristlik Keskus (JKK) sai ametlikult alguse 1991 aasta veebruaris, kui registreeriti kogudus Paides, mis hakkas koos käima kohalikus kultuurikesuses. Kogudus kasvas kiiresti ja aasta lõpuks oli igal teenistusel terve kultuurikeskuse suur saal regulaarselt rahvast täis (u. 300-400 inimest). Inimesi tuli igalt poolt üle Järvamaa – lisaks Paidele ka Türilt, Oisust, Aravetelt, Tammsalust, Roosna-Allikult, Koerust, Koigist, Annast, Väätsalt…  ja ka väljastpoolt Järvamaad. Suur osa kogudusest olid noored. 

1991 aasta jooksul toimus mitmeid evangeelseid üritusi tänavatel ja koolides. Suvel ja sügisel külastas JKK-d mitmel korral grupp norrast Oslo Kristlikust Keskusest. Meeskonda juhtis Hans Oksenholt (kes nüüd on misjonäriks Aasias) ja kogu grupp kuulutas evangeeliumi ning teenis inimesi nii koguduses, kui ka tänavaatel.

Huvi ja nälg Jumala Sõna järele oli nii suur, et 1992 aastal alustasime 2-aastase piiblikooli – Eesti Piibli Akadeemia. Sinna asusid õppima eelkõige need, kes oma südames tundsid kutset asuda Jumalariigi töösse. Mitmed piibliõpetajad ja evangelistid tulid misjonäridena sellel ajal teenima JKK-sse ja piiblikooli. Aastate jooksul on koguduse ja piiblikoolis käinud üle 50 erineva töötegija väljastpoolt eestit. Ja niimoodi sai treenitud uus põlvkond pastoreid, õpetajaid, evangeliste, ülistusjuhte, laste- ja noortetöö tegijaid, abilisi ning juhte, keda läkitada misjonipõldudele nii eestimaale, kui ka teisele poole piire. 

Igal aastal on olnud JKK traditsiooniks korraldada koguduse ja/või lastelaagreid, noorteüritusi, konverentse kristlastele ja töötegijatele üle eesti, Püha Vaimu koosolekuid, palve ja ülistusteenistusi, evangeelseid reise teistesse linnadesse/paikadesse, külastada hooldekodusid ning pansionaate ja sotsiaalmaju selleks, et viia rõõmusõnumit kõigile…

...-1990

Ps Kenneth ja Diana ettevalmistuse aeg –  õpingud CBC ja RHEMA BTC ning kolimine Eestisse

1991

10. veebruar 1991 registreeriti kogudusena Järvamaa Kristlik Keskus (JKK)

1992

JKK juures alustas tegevust Eesti Piibli Akadeemia (EPA) – 2 aastane piiblikool.

2003

JKK soetas oma hoone Kase tn 1, Reopalu, Järvamaa

2021

Ps Kenneth ja Diana läkitati koos perega misjonipõllule USA-sse

Scroll to Top