JÄRVAMAA KRISTLIK KESKUS

ÜLISTUSTÖÖ

Ülistus ja kiitus ongi meie igaühe isiklik ohver Jumalale - milline on selle ohvri tähendus, ulatus, sügavus ja kvaliteet sinu elus?

 

Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!

Psalm 100:4

Ülistustöö juht:
Pastor Mairo Tambla

Jumal lõi inimese eelkõige ülistajaks. Ülistusteenistuse eesmärk on JKK algusaastatest peale olnud Jumala kiitmine, austamine ja tänu toomine Issandale ning koguduse  kaasamine  selles teenimises.  See pole ainult laulmise ja musitseerimise näol, aga Issanda teenimine vaimus ja tões (Joh. 4:23-24), pühendumine, võõrastes keeltes ja arusaamisega prohvetlikus voolus laulmine, vaimus deklareerimine jne (Ef.5:18-20, Kol.3:16-17,). Ülistus on koos palvega ja Jumala Sõna uurimisega JKK jumalateenistuse põhiosa. 

Kõigi nende aastate jooksul on Jumal tähendusrikkalt kõnetanud kogudust ning inimesi individuaalselt. Ja Ta teeb seda jätkuvalt, kui me oleme valmis Issandale tooma parima kiitusohvri.

On aegu, kus Jumala ligiolu on nii tuntavalt kohal – selline püha hetk, kus kõik jääb vaikseks ja isegi beebid lakkavad häälitsemast. Jumala rahu ja aukartus on täitnud sellistel aegadel meie südameid. 

On aegu, kus Jumala vägi on kohal ning rõõm ja hõiskamine, tants ja hüppamine ongi kõige sobilikuimad reaktsioonid Talle võidu ning suuruse tähistamiseks! 

On olnud ajad, kus me oleme ülistades lummatud Issanda osadusest ja mööduvad tunnid, kuigi meile tundub, nagu see oleks olnud vaevalt mõned minutid…  ja see Jumala trooniruumist väljuv elujõe vool kannab meid lauldes võõrastes keeltes ning arusaamisega… ja isegi peale neid veedetud tunde ei soovi keegi sellest magusast ligiolust lahkuda.

On olnud aegu, kus muusikud lakkavad mängimast ja ükski inimene ei tee häält, aga muusika ning laul kestab edasi, otsegu inglid oleks kohale tulnud, et ühineda meiega, tuues kõige kõrgema kiituse Jumalale.  

Issand teenib ise kokku tulnud inimesi – ülistuse ajal keegi saab füüsiliselt terveks, keegi saab kohapeal oma sõltuvusest kaineks ja vabaks, keegi saab üleloomuliku tarkuse Jumalalt oma keerulise olukorra lahendamiseks. Seda ilma käsi peale panemata või kellegi eest palvetamata – lihtsalt veetes aega Issandat ülistades ja kiites. Seda saab teha ainult Jumal, sest kui meie oleme oma elus tänulikud ning ülistusmeelsed, siis Jumal ise võitleb meie eest meie võitlusi.

Olles teeninud muu hulgas ka Messiaanlikus juuditeenistuses ülistuse juhina, on Pastor Kennethi südames eriline koht, et sellesse tööharusse panustada. Ta on veetnud aega ülistusgrupiga kõik need aastat, et meid õpetadaja ja treenida ning meiega koos ülistada. Ta on näidanud meile oma eeskujuga, kuidas astuda sügavamale, kaugemale lihtsalt laulude laulmisest. Laulud on ainult hüppelaud, mida kasutada, et astuda Jumala trooni ette, et seal valada välja ja laotada laiali Issanda ette oma süda… pühendades oma elu … ja see ongi ohver, mis Jumalale on meelepärane ja see ongi see tõeline kummardus vaimus ja tões (Ro.12:1).

Meie meeskond ei ole suur, aga iga liige selles grupis peab olema tugev ja stabiilne vaimulikult, et suuta kanda vastutust. Ja ta peab olema osav oskama navigeerida ning juhatama Jumala Vaimu juhtimisel, et haarata kaasa kogudus sellesse voolu. See ei ole kindlasti platvorm kellegi isikliku ambitsiooni, karjääri või agenda täideviimiseks, sest selline hoiak kurvastaks Jumala Vaimu. Ülistajal peab olema isiklik ja elav suhe Jumalaga – regulaarne ja tähendusrikas palve- ning ülistuselu, kirg Jumala Sõna ja Issanda teenimise järele. Ülistaja on ustav oma kojas ja koguduses – ta on alati kohal teenistustel (ei tähenda, kas ise sellel korral teenib või mitte) ning ustav nende talentidega, mille Jumal temale on usaldanud, mis tähendab palju harjutamist, rutiinitaluvust ja paindlikust. 

Aastate jooksul oleme saanud Jumala Vaimust ja Jumala Sõnast õhutatud uusi laule, millega kiita, tänada ja ülistada Issandat, teha pühendusi või kuulutada välja  vaimus asju, mida oleme Jumala Sõnas näinud ja tahame näha ka meie keskel tänapäeval. Paljud neist on tulnud esile spontaanselt nendel samadel ülistuskoosolekutel. Ja me tahame anda Jumala Vaimule ruumi, voli ning aega, et Ta saaks ise juhtida meid nendesse salajastesse paikadesse, kus on peidus Tema tarkuse ja tunnetuse aarded. Samuti oleme tõlkinud laule, mis aitavad kogudust liikuda edasi (me ei tõlgi laule, mis lihtsalt kõlavad hästi või on ilusa meloodiaga). Laulud on astjad, mis peaks meid aitama kanda vaimus järgmisesse kohta ja kõrgemale ning sügavamale Issanda osaduses. 

Salvestasime 90date algul ühe kasseti tolleaegsete tõlgitud ja kirjutatud ülistusaluludega ning aastal 2000 lõpus sai salvestatud ka plaat “JKK LIVE”, mis 2001 aastal välja tuli. Nüüd on ootamas järge uus materjal, mille loodame vormistada lähima aja jooksul ka helikandjale. Samuti on iga pühapäevase teenistuse ülistusaeg koosolekutega youtube keskkonnas vaadatav-kuulatav. Seda kõike selleks, et igal ühel oleks võimalik osa saada, mida Jumal teeb Järvamaa Kristlikus Keskuses ja võiksid ise astuda Tema ligiollu meiega koos ülistades.

Scroll to Top